Başlıksız Belge 

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kişisel verilerinizin işlenme şartları ve haklarınıza ilişkin olarak sizi bilgilendirmek isteriz. Kişisel verilerinizin bir bölümü, OPTHEMA TEKNOLOJİ A.Ş. (‘Şirket’) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir.
“Kişisel verilerinizin işlenmesi”, KVKK uyarınca siz ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz (öğrenciler), potansiyel hizmet alıcısı kişileri (öğrenci adayları), çalışan adaylarımızı, çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı, platform kullanıcılarımızı ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri
bilgilendirmek amacıyla bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Aile Bireylerine Ait Bilgiler
 4. Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip Bilgileri
 5. Mali Bilgiler
 6. Özlük Bilgileri
 7. Eğitim Bilgileri
 8. Diğer Veriler
Veri Kategorisi Kimlik Bilgileri
Açıklama

Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır?

Kimlik bilgilerini; çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan,
müşterilerimizden, potansiyel hizmet alıcısı kişilerden, platform
kullanıcılarımızdan, İş Ortaklarımızdan ve  ziyaretçilerimizden
toplamaktayız.

İçerik

İsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, sgk sicil numarası,
uyruk, medeni durum, doğum tarihi, doğum yeri, pasaport
numarası,ehliyet numarası, araç ruhsat bilgileri, nüfus
cüzdanı/kimlik fotokopisi,
ehliyet fotokopisi, pasaport fotokopisi  gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb.
mevzuattan kaynaklanan
yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız. Müşterilerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve
destek hizmeti sağlamak amacıyla, ticari gereklilik ve kanunlardan
doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi
yerine getirmek için, reklam ve pazarlama amacıyla, denetim süreçleri
için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.
Platform kullanıcılarımızdan kimlik bilgilerini hukuki yükümlülüklerimizi
yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.
Ziyaretçilerimizin kimlik bilgilerini bina giriş-çıkışlarında güvenliği
sağlanması amacıyla ve ileride kurulabilecek hizmet ilişkisi sebebiyle
toplamaktayız.
İş Ortaklarımızın kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve
destek hizmeti sağlamak amacıyla, faturaların düzenlenmesi,
denetim süreçleri, ortak iş takibi gibi ticari gereklilikler ve kanunlardan
doğan yükümlülüklerimiz ile sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine
getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili
mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik
bilgilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz
gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla
toplamaktayız

 

Veri Kategorisi İletişim Bilgileri

Açıklama

Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır?

Kimlik bilgilerini; çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan,
müşterilerimizden, potansiyel hizmet alıcısı kişilerden, platform
kullanıcılarımızdan, İş Ortaklarımızdan ve  ziyaretçilerimizden
toplamaktayız.

İçerik

Elektronik posta adresi, ikametgâh adresi, posta adresi, işyeri adresi,
işyeri ismi ve ünvanı, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası,
diğer telefon ve fax numarası numarası gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik
insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb.
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında
toplamaktayız.

Müşterilerimizin iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve
destek hizmeti sağlamak amacıyla, ticari gereklilik ve kanunlardan
doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi
yerine getirmek için, reklam ve pazarlama amacıyla, denetim süreçleri
için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.

Platform kullanıcılarımızdan iletişim bilgilerini hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Ziyaretçilerimizin iletişim bilgilerini bina giriş-çıkışlarında güvenliğin
sağlanması amacıyla ve ileride kurulabilecek hizmet ilişkisi sebebiyle
toplamaktayız.

İş Ortaklarımızın iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve
destek hizmeti sağlamak amacıyla, faturaların düzenlenmesi
denetim süreçleri, ortak
iş takibi gibi ticari gereklilikler ve kanunlardan doğan
yükümlülüklerimiz ile sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine
getirmek için toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki
yükümlülüklerdir.

Ayrıca,ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik
bilgilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimi
gereğince iletişim bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla
toplamaktayız.

 

Veri KategorisiAile Bireylerine Ait Bilgiler

Açıklama

İlgili kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.

Kimden toplanır?

Aile bireylerine ait verileri müşterilerimizden ve çalışanlarımızdan
toplamaktayız

İçerik

Aile bireylerinin ismi, soy ismi, cinsiyeti, T.C. kimlik numarası
medeni durum bilgisi, çocuk sayısı, eğitim durumu, gelir durumu
ve mali bilgileri, iletişim bilgileri, sağlık bilgileri ve tıbbi bilgiler,
evlilik cüzdanı fotokopisi, çocukların doğum belgesi, vukuatlı
nüfus kayıt örneği gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgileri çalışma ve sosyal
güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz
kapsamında toplamaktayız.

Müşterilerimizin aile bireylerine ait bilgileri tabi olduğumuz mevzuat
gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla, ticari gereklilik ve
kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki
yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, reklam ve pazarlama
amacıyla, denetim süreçleri için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki
yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi
nedeniyle de aile bireylerine ait bilgileri toplamaktayız. Kimi zaman
meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin, acil
durumlarda iletişime geçmek gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla
toplamaktayız

 

Veri Kategorisi Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip Bilgileri

Açıklama

İlgili kişinin şifreleri, CCTV Kayıtları, Fiziki Erişim ve Giriş Çıkış
Kayıtları gibi kişisel verilerdir.

Kimden toplanır?

Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip verilerini müşterilerimizden,
reşit olmayan kursiyer/öğrenci veya katılımcıların veli veya
vasilerinden ve ziyaretçilerimizden toplamaktayız.

İçerik

Kimlik doğrulama, güvenlik ve takip verileri kapsamında toplanan
veriler; kişinin şifreleri, CCTV Kayıtları, Fiziki Erişim ve Giriş Çıkış
Kayıtları gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Kimlik Doğrulama, Güvenlik ve Takip verilerini sözleşmelerdeki
yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, reklam ve pazarlama
amacıyla, denetim süreçleri için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki
yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi
nedeniyle de aile bireylerine ait bilgileri toplamaktayız. Kimi zaman
meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin, acil
durumlarda iletişime geçmek gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla
toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi

Mali Veriler

Açıklama

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.

Kimden toplanır?

Mali bilgileri, potansiyel hizmet alıcıları, çalışanlarımızdan ve
müşterilerimizden toplamaktayız.

İçerik

Banka hesap bilgileri, banka kartı bilgileri, kredi kartı bilgileri, imza
sirküleri, gelir bilgileri, malvarlığı bilgileri, bordro bilgileri, asgari gelir
indirimi bilgileri, engelli vergi mükellefiyeti hakkında bilgiler, maaş
haczi gibi mali kesintilere ilişkin kayıtlar gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışanlarımızın mali bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb.
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında
toplamaktayız.
Müşterilerimizin mali bilgilerini ise tabi olduğumuz mevzuat gereği ve
destek hizmeti sağlamak amacıyla, ticari gereklilik ve kanunlardan
doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi
yerine getirmek için, reklam ve pazarlama amacıyla, denetim süreçleri
için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki
yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi
nedeniyle de mali bilgileri toplamaktayız.
Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince,
örneğin, işbirliği yaptığımız banka veya diğer finansal kurumların
sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dahil
etmek gibi amaçlarla mali bilgileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla
toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi Özlük Verileri
Açıklama

İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli
bilgilerdir.

Kimden toplanır?

Özlük verilerini, çalışan adaylarımızdan, çalışanlarımızdan ve
ziyaretçilerimizden toplamaktayız.

İçerik

Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve
detayları, özgeçmiş, eğitim durumu, SGK işe giriş bildirgesi, SGK
işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, işe giriş sağlık raporu, adli sicil
kaydı, engelli raporu, eski hükümlü raporu, idari ve yıllık izin bilgileri,
diğer sağlık raporları, fotoğraf, sigorta verileri, askerlik durum bilgisi
gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik
insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışanların özlük verilerini kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi,
çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. tabi olduğumuz mevzuattan
kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında ve meşru menfaatlerimiz
gereği toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki
yükümlülüklerdir.
Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi
nedeniyle de özlük bilgileri toplamaktayız.
Kimi zaman meşru
menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin,
çalışanları uygun pozisyonlara yerleştirme gibi amaçlarla bu verileri
toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla
toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi

Öğrenci Yurtdışı Eğitimi için Alınan Bilgiler

Açıklama

Sözleşmesel ilişki kapsamında verilecek hizmetin sorunsuz bir şekilde
sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.

Kimden toplanır?

Eğitim verilerini müşterilerimizden toplamaktayız.

İçerik

Pozisyon/unvan bilgisi, diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve
detayları, özgeçmiş, eğitim durumu, SGK işe giriş bildirgesi, SGK
işten ayrılış bildirgesi, kan grubu, adli sicil kaydı, diğer sağlık
raporları, fotoğraf, sigorta verileri, askerlik durum bilgisi gibi
verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Müşterilerimizin eğitim verilerini ise tabi olduğumuz mevzuat gereği
ve destek hizmeti sağlamak amacıyla, ticari gereklilik ve kanunlardan
doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi
yerine getirmek için, reklam ve pazarlama amacıyla, denetim süreçleri
için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki
yükümlülüklerdir. Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi
nedeniyle de özlük bilgileri toplamaktayız..

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla
toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi Diğer Veriler

Açıklama

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir. .

Kimden toplanır?

Bu verileri; ziyaretçilerimizden toplamaktayız..

İçerik

Ziyaret edilen kişi, ziyaret nedeni, ziyaret edilen gün ve tarih gibi
verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Ziyaretçilere ait ziyarete ilişkin bilgiler potansiyel hizmet alıcısı kişileri
belirlemek amacıyla toplanmaktadır.
Ayrıca, güvenlik nedeniyle de
bu verileri toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki
yükümlülüklerdir. Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve
benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin, verilen hizmetin
kalitesini arttırmak veya güvenlik gibi amaçlarla bu verileri
toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik
ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla
toplamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılır.
Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılır.
Bunun dışında, kişisel verileriniz,  İş Ortakları ve Tedarikçiler (Mali Müşavirler, Vize Aracı Şirketleri, Sigorta Şirketleri, Yurtdışı Transfer ve Konaklama Şirketleri) resmi kurumlar ( Üniversiteler, Konsolosluklar, diğer hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

 1. Açık rızanızın bulunduğu,
 2. KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 3. KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) da izninin bulunduğu

hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Örneğin, hizmetin yurt dışındaki bir firma aracılığıyla sağlanması halinde sözleşmenin ifa edilebilmesi için ve söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için bilgilerin yurt dışına aktarılması gerekmektedir. Bu sebeple, söz konusu aktarıma rıza gösterilmediği takdirde ilk cümlede anılan hizmetin konusunu oluşturduğu sözleşmenin ifası imkansız hale gelecektir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 1. Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 2. Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 3. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 4. Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini;

 1. Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi veya Opthema KVK Başvuru Formunu kimlik fotokopisi ile Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Teknokent Arı 3 No:4 B3 Sarıyer/İSTANBUL adresine göndererek,
 2. Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirket’e bizzat başvurarak, ıslak imzalı yazılı bir dilekçe veya Opthema KVK Başvuru Formu aracılığıyla,
 3. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [opthemateknoloji@hs01.kep.tr] kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,

Şirket’e iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

OPTHEMA TEKNOLOJİ A.Ş.