Potansiyel yetenek havuzunuzu her gün geliştirin.

Farklı kanallardan besleyebileceğiniz aday havuzunuz içinde açık pozisyonlara uygun filtreleme yapın. Benzersiz sıralama teknolojisi ile en iyi yetenekleri listenin başına getirin. İşe Alım ve Uyum sürecini uçtan uca ve tek bir platformdan yönetin.

 • Kariyer portalları ile entegre çalışın, aynı anda bir çok platformda açık pozisyonlarınızı duyurun, aday havuzunuzu her gün geliştirin.
 • Açık pozisyonunuzu aday havuzunuzdaki eşleşen yeteneklere tek tıkla duyurun.
 • HR Thema İşe Alım ve Uyum ödüllü paylaşım altyapısı ile havuzunuzdaki adayların networklerinden faydalanın.
 • Veri analitiğinden faydalanarak aradığınız adayları hızla ve kolaylıkla listeleyin.

Sadece doğru yeteneklerle çalışın.

İşe alım taleplerini organizasyon yapısındaki kadrolarla eşleştirin. Belirlediğiniz senaryolara uyan açık yetenek arayışı onay sürecini hızlandırın. İç ve dış kaynak ihtiyacını şeffaflıkla takip edin. Bütüncül bir şirket kaynak yönetimi altyapısına geçiş yapın.

 • Masaüstü veya mobili ara yüzlü video mülakat ile aday yetkinliklerini keşfedin ve kaydedin.
 • Kaydettiğiniz görüşmeleri paydaşlarınızla değerlendirin zamandan tasarruf sağlayın.
 • Gereksiniminize uygun seviye tespit sınavları ile adayınızın uzmanlık seviyesine hakim olun.
 • Tekliflendirme sürecini dijital olarak takip edin, kolaylıkla sonuçlandırın.

Yeni nesil mülakat deneyimi.

HR Thema HCM İşe Alım ve Uyum modülü, başvuru sahiplerinin farklı karar vericiler tarafından şeffaf bir ortamda yorumlanmasına izin verir. Tablet ve Mobil uygulamaları ile adaylara ve işe alım ekibine yeni bir mülakat deneyimi sunar.

 • Video Mülakat uygulaması ile mülakat öncesi sormak istediğiniz temel soruları adaylarınıza yönlendirin, videoya çektikleri cevapları izleyin, değerlendirin.
 • Online Mülakat aracılığıyla görüşme katılımcılarını lokasyondan bağımsız olarak aynı ortamda buluşturun.
 • Farklı lokasyonlardaki mülakat değerlendiricileri ile mülakat sırasında online sohbet ortamında iletişim sağlayın, online CV üzerine notlar alın, bir sonraki mülakat için notlarınızı saklayın.
 • Online mülakatlarınızı kaydedin, daha sonra ihtiyaç durumunda tekrar seyredin

Doğru yetenekleri kurumunuza dahil edin.

Pozisyon için ihtiyaç duyduğunuz doğru yeteneğin tanımını yapın. Yapılan mülakatları izleyin. Farklı değerlendiricilerden aldığınız geri dönüşleri inceleyin, pozisyon için en doğru yeteneği kurumunuza dahil edin.

 • Tüm cihazlarınızda kesintisiz olarak paydaşları işe alım süreçlerine dahil edin
 • İşe alım sürecine dahil olan paydaşlar arası maksimum kolaborasyon sağlayın.
 • İşe alım mülakatı ve aday değerlendirme ara yüzleri ile paydaşların geri dönüşlerini harmanlayın, en doğru işe alım kararlarını verin.
 • İşe alacağınız kişilere doğru iş teklifi yapabilmek için analitik verileri kullanın.

Tüm detayları düşünülmüş bir başlangıç ve tutundurma

Adaylarınızla ilgili tüm verileri ilk günden itibaren kayıt altına almaya başlayın. İlk andan itibaren topladığınız verileri işe uyum senaryolarına dahil edin ve yetenek yönetimi süreçlerini bu verilerle destekleyin.

 • İşe alım ve uyum süreçlerini entegre yönetin, işe alımı yapılan adayları beklemeden uyum sürecine dahil edin.
 • Pozisyon bazlı işe uyum senaryoları hazırlayın.
 • İşe alımda topladığınız aday verilerini uyum sürecine aktarın.
 • Yeni çalışanlarınıza tüm detayları planlanmış bir uyum deneyimi sunun.