Şirketinize özel yetkinlik havuzu

HR Thema HCM Yetenek Yönetimi ile organizasyonunuzu ileri taşıyacak yetkinlikleri belirleyin ve önceliklendirin. Çalışanlarınızın yetkinliklerini organizasyonunuzun ihtiyacı olan yetkinliklerle eş zamanlı olarak geliştirin. Çalışanlarınız geliştikçe, organizasyonunuzu başarıya ulaştırın.

 • Teknik ve davranışsal yetkinlik havuzunuzu oluşturun
 • Alt yetkinlik göstergeleri tanımlayın, yetkinlikleri yönetin ve izleyin
 • Kanıta dayalı yetkinlik değerlendirmesi uygulayın, sertifika, mülakat, sınav, eğitim gibi çok çeşitli kanıt setlerini kullanarak çalışanlarınızın yetkinlikleri hakkında derin bilgi sahibi olun
 • Yeni pozisyonlar için yetkinlik uyum kontrolleri sağlayın

Micro Yetenek Yönetimi

Yetenek yönetimi organizasyon stratejisindeki en önemli varlıklardan biri olan çalışanlara odaklanır. Böylece çalışanlar iş stratejisinde önemli bir role sahiptir. Çalışanlarınızı yakından takip ederek becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olun.

 • Yöneticileri kendilerine bağlı çalışanların yetkinliklerini görebilmeleri için yetkilendirin
 • Kişi bazlı yetkinlik atama ve atanmış yetkinliklerin takibini gerçekleştirmelerini sağlayın
 • Organizasyonunuzu başarıya taşıyacak olan çalışanlarınızı etkin bir yolla yönetin ve geliştirin
 • Dönemsel projeler, yeni pozisyonlar gibi alanlarda ihtiyaç duyduğunuz doğru yeteneği dış kaynak yaratımına ihtiyaç duymadan hızla belirleyin.

9 Box ile yetenekleri geliştirin ve organizasyona kazandırın

Geleceğin liderleri için yeterlilik modelleri oluşturun. Yüksek performansa katkıda bulunan liderlik beceri ve davranışlarını belirlemenize ve çalışanlarınıza yol göstermenize yardım eden 9 Box modelini yetenek yönetimine dahil edin.

 • Hedef planlaması yaparken yetkinlik temelli bir yaklaşım sunarak gelecekteki liderleriniz için en doğru kararları alın
 • Yeteneklerinizin kurum içinde kalmaları ve gelişmeleri için vaktinde ve doğru planlama yapın
 • Yeteneklerinizin kuruma maksimum katkı sağlayabileceği en yüksek potansiyelini belirleyin
 • Yetenek yönetimi sürecini ve karşılıklı beklentilerinizi şeffaflıkla yönetin

Yetenek etrafına örülü tek bir çözüm

Yetenek havuzunuzu geliştirirken ihtiyaç duyacağınız alanları süreç yönetiminize kolaylıkla dahil edin. Gelişim süreçlerini planlayıp, yönetirken bütüncül bir yaklaşımla tam destek sağlayın.

 • Performans modülüyle entegre çalışın: Çalışanlarınıza “yetkinlik kazanım” hedefleri atayın, dengeli karnelerine yetkinlik hedeflerini dahil edin.
 • Eğitim modülüyle entegre çalışın: Kütüphanenizdeki tüm eğitimleri yetkinliklerinizle ilişkilendirin, çalışanlarınızın gelişimlerini yetkinlik bazlı takip edin
 • Sınav modülüyle entegre çalışın: Tüm sınavlarınızı yetkinliklerinizle ilişkilendirin sınav başarılarıyla elde ettiği kazanımları yetkinlik bazlı takip edin
 • İşe alım modülüyle entegre çalışın: Yeni yetenekleri kazanmak için oluşturacağınız iş ilanlarının gereksinimlerine yetkinlik ekleyin, adayları yetkinlik bazlı analitikle değerlendirin

Şeffaf ve esnek Yetenek Yönetimi

Yeteneklerinizin kurum içinde kalması ve gelişebilmeleri için onlardan beklentilerinizi şeffaflıkla tek bir platform üzerinde paylaşın. Var olan beceri ve yeteneklerini gözlemleyebilmelerini ve hedeflerine ulaşmak için edinmeleri gereken yetkinlikleri hedef bazlı planlayarak onlara organizasyon içinde iyi bir kariyer planı sunun.

 • Departman, seviye, koltuk bazlı yetkinlik atayarak net hedefler oluşturun
 • Pozisyon değişiminde o pozisyona ilişkin yetkinliklerin otomatik olarak kişiye atanmasını sağlayın
 • Şeffaf iletişim kanalları oluşturarak, yeteneğin kariyerinin bir üst seviyesine ulaşması için hangi yetkinlikleri geliştirmesi gerektiğini açıklayın
 • Çalışanların var olan yetkinliklerini beyan etmelerini izin verin, HR Thema HCM ile dijital yetenek yönetimi sürecini interaktif hale getirin